MENI
MENI
  • Novice

Napovedujemo prodajo projekta Vila Ekorna na Lavrici

13. maj. 2018
Na jugovzhodu Lavrice (bližje mestu), na robu naselja z razgledom na travnik in okoliške hribe, se bo v začetku leta 2018 začela gradnja večstanovanjskega objekta. Vselitev bo možna predvidoma v prvem četrtletju leta 2019.

Sodoben objekt z zeleno streho bo imel štiri etaže in sicer kletno etažo namenjeno parkirnim mestom ter shrambam, v pritličju bosta na voljo dva manjša poslovna prostora, 14 pokritih parkirnih mest, zunanja parkirišča ter velika ograjena zelenica. V prvem in drugem nadstropju bo na izbiro 22 svetlih stanovanj različnih velikosti od garsonjere v izmeri 27 m2, do štirisobnega stanovanja v izmeri 129 m2. Vsa stanovanja bodo imela teraso ali ložo ter bodo opremljena z velikimi panoramskimi okni s trojno zasteklitvijo.
 
* Če ste zanimate za več informacij o bodočem projektu, nas prosimo kontaktirajte na elektronski naslov vila-ekorna@stoja-trade.si ali pa pokličite na telefonsko številko +386 30 324 343.
Potencialne stranke obveščamo o projektu ter sprejemamo rezervacije, uradna prodaja in nakup bosta možna, ko bo investitor pridobil gradbeno dovoljenje in splošne pogoje. Predviden začetek gradnje in prodaje bo v začetku 2018.

1. Urbanistična zasnova
Objekt je postavljen v prostor kot kompaktna morfološka struktura, ki s svojo pojavnostjo v prostoru tvori kvalitetni urbani rob naselja. Parcela namreč leži na robu ločene morfološke strukture, ki pa je prav zaradi svoje lege v vizualni osi vpadnice v naselje. To je rob, ki obiskovalcu, ki pride v kraj iz prestolnice predstavi Lavrico kot naselje. Niz obcestnih objektov pred tem delom naselja je umeščen v ozkem pasu med cesto in železnico – v tem segmentu pa se naselje prvič izrazito pokaže tudi v širino. Rob trenutno tvori zdrobljena struktura samostojnih stanovanjskih objektov, nov objekt, kot je zamišljen pa naj bi to strukturo povezal v celoto.

2. Funkcionalna zasnova objekta
Oblikovanje volumna temelji na ideji odprtega, vizualno pretočnega prostora, ki bo omogočil, da obstoječi objekti na nivoju terena ne izgubijo makro krajinskega pogleda proti severu – proti Barju in Ljubljani. Objekt je zato sestavljeni volumen, ki je dvignjen od tal in zamaknjen. Stoji na dvojnem jedru, katerega glavni del, ki zaključuje notranji trg je namenjen javnemu programu, drugi del, ki je umaknjen iz osi trga pa je namenjen komunikacijskemu jedru, ki povezuje kletno etažo z nadstropji. Na delno vkopani kleti je oblikovani javni zunanji prostor, namenjen dostopu z vozili, skozi cezuro med volumnoma pritličja pa je omogočen zgolj peš dostop v zaledni interni, čeprav javni prostor, ki bo oblikovan kot meja med urbanim in sonaravnim prostorom.
Etažni del objekta, ki je namenjen bivanju, je zamišljen v dveh tlorisnih rezinah kot paviljonski tip, strukturno členjen glede na funkcionalni ključ tlorisa. Tak pristop omogoča neformalno, prosto oblikovanje fasadnega plašča, kar bo objekt socializiralo in pomensko približalo okolju, v katerem je postavljen.

3. Komunikacijsko jedro
Jedro je sestavljeno iz dveh delov. V osrednji del objekta je postavljena glavna komunikacija – manjše osebno dvigalo in stopnišče, kar omogoča optimalno požarno varnost in možnost hitre evakuacije v primeru požara. Ob jedru pa je postavljen prostor za oskrbnika s centralo, kar omogoča nadzor gibanja oseb po objektu.

4. Zasnova stanovanj
V objektu je 22 stanovanjskih enot različnih velikosti, ki se razlikujejo tudi po etažah - kar objektu daje posebno vrednost. Postavitev oken in vrat v maksimalni meri omogoča različno, standardno, postavitev pohištva. Vse zasnove (razen dupleksa) so prilagojene uporabi funkcionalno ovirane osebe. V dupleksu bi v primeru potrebe bilo možno montirati interno dvižno napravo, ki pa ni predvidena v osnovnem projektu. Vsakemu stanovanju pripada tudi manjši zunanji prostor. Struktura stanovanj je vidna v grafični prilogi idejne zasnove.

5. Sanitarna jedra – vertikale
Vsa stanovanja so zasnovana tako, da se sanitarna jedra – vertikale v kar največji meri združujejo,
vendar pa to ni predominantni oblikovni princip. Kopalnice so dimenzionirane tako, da je omogočeno nemoteno gibanje in uporaba tudi osebam na invalidskih vozičkih.

6. Javni program
Pritlična etaža objekta je razdeljena na dve funkcionalni ločeni celoti.

7. Vhod
Osrednji del pritličja s komunikacijskim jedrom je namenjen spremljajočemu programu – shrambam za kolesa in vozičke.

8. Skupni prostori
Stanovanjski skupni prostori v pritličju so namenjeni shranjevanju koles, vozičkov, možno pa je oblikovati tudi večnamenski klubski prostor, ki bo namenjen druženju in upravnim zadevam stanovanjske skupnosti

9. Prostori za instalacije
Prostori za instalacije so predvideni v kleti, kakor tudi za priročno skladišče z ustrezno opremo za
vzdrževalca objekta in servisni prostor. Instalacijske vertikale potekajo ob komunikacijskem jedru in potem vejnato pod spuščenim stropom.

10. Streha
Streha je nepohodna in zazelenjena. Zeleni del strehe je lahko ekstenzivno zazelenjen (minimalna oskrba), lahko pa se uredi tudi z intenzivno zazelenitvijo

11. Konstrukcija
Glede na nosilnost tal je za temeljenje predvidena temeljna plošča na gramoznem tamponu ali pilotiranje, odvisno od geomehanskih raziskav terena, saj se parcela nahaja na skrajnem robu gričevja nad Barjem. Konstrukcija objekta je predvidena kot armiranobetonska v ustreznem rastru v kleti oz kjer je objekt vkopan, pritlične in nadstropne nosilne konstrukcije pa so v celoti predvidene v kombinaciji lesenih masivnih sten in plošč ter jeklenih stebrov.

12. Stavbno pohištvo
Predvidena okna in vrata so tipske izvedbe, usklajena s predpisi in arhitekturnim oblikovanjem fasad, njihova namestitev je prilagojena funkcionalno oviranim osebam. Predvidena so lesena bivalnem delu in Alu okna v javnem delu. Senčenje okenskih površin in lož bo izvedeno s preklopnimi panelnimi ploščami (manjše okenske površine) oz. z žaluzijami (večje steklene površine in lože).

13. Instalacije
V vsakem stanovanju je predvidena toplotna podpostaja za direktno ogrevanje z mešalnim krogom ter pretočno pripravo sanitarne tople vode. V podpostaji bo tudi merilec toplotne energije ter odštevalni vodomer za hladno vodo, z daljinskim odčitavanjem. S tem ogrevalnim sistemom pridobimo manj cevi do vsakega stanovanja (samo ogrevne cevi in hladna voda), ni toplotnih in cirkulacijskih izgub na sanitarni topli vode do stanovanj, potrebujemo samo odštevalni vodomer samo za hladno vodo. Zaradi pretočne priprave STV odpade pregrevanje sistema zaradi legionele, ki je energijsko potratno. Na strehah bo možno poleg polja sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode večino površine nameniti namestitvi fotovoltaičnih elementov, ni pa to del osnovne energetske slike in bo predmet nadaljevanja projekta.

Vaše sporočilo bomo poslali ustreznemu agentu.
Strinjam se, da Stoja Trade d.o.o. uporabi moje osebne podatke za odgovor na moje povpraševanje. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov
Strinjam se, da me Stoja Trade d.o.o. obvešča o novostih in ponudbi. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov.  
Deli na Facebooku
Deli na Twitterju
Pošlji na mail