MENI
MENI
  • Novice

Oddaja napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

6. januar. 2019
Ne pozabite – do 28. februarja je potrebno oddati napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Napoved za odmero dohodnine se odda pri Finančni Upravi RS. Zavezanci za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem so najemodajalci – fizične osebe, ki so preteklo leto oddajali premično ali nepremično premoženja v najem osebam, ki niso plačniki davka (fizične osebe). Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je potrebno oddati do 28.2. 2019 za preteklo leto. 
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) definira definira dohodek iz oddajanja premoženja v najem kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem. Pri tem se za oddajanje premoženja šteje vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je za to dolžan plačati najemnino ali drugo nadomestilo. Najbolj pogosti posli oddajanja premoženja v najem so: najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem. 
Kje lahko oddate napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem? 
  
Napoved lahko oddate: 
  • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, 
  • osebno ali po pošti, sicer pri finančnem uradu, kjer ste kot davčni zavezanec vpisani v davčni register. 
  
Sankcije 

Z globo 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik: 
  • če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali 
  • ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom. 
  
Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik: 
  • če v davčni napovedi navede neresnične ali 
  • nepravilne ali 
  • nepopolne podatke. 
  
V primeru, da ste pozabili oddati odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za preteklo leto, lahko to storite s samoprijavo. Hkrati s samoprijavo morate izpolniti tudi samo davčno obveznost, skupaj z obrestmi. 
  
Vaše sporočilo bomo poslali ustreznemu agentu.
Strinjam se, da Stoja Trade d.o.o. uporabi moje osebne podatke za odgovor na moje povpraševanje. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov
Strinjam se, da me Stoja Trade d.o.o. obvešča o novostih in ponudbi. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov.  
Deli na Facebooku
Deli na Twitterju
Pošlji na mail