MENI
MENI
  • Novice

Oprostitev plačila NUSZ za diplomatska predstavništva

6. marec. 2019
Ste vedeli, da obstaja zakonska podlaga za oprostitev plačila NUSZ za diplomatska predstavništva? Kot izhaja iz 59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih iz l. 1984, lahko uporabnik ozirom najemnik v kolikor je diplomatsko predstavništvo opravičeno plačila NUSZ.
Kaj mora narediti najemodajalec? 
Najemodajalec mora po sklenitvi najemne pogodbe obvestiti MOL, da nepremičnino uporablja diplomatsko predstavništvo za potrebe rezidence ambasadorja in kot dokazilo predložiti najemno pogodbo, na podlagi česar občina preneha z izdajanjem odmerne odločbe. 
  
V kolikor ste že oddali svojo nepremičnino diplomatskemu predstavništvu, pa niste bili seznanjeni z oprostitvijo, lahko vložite pritožbo na že prejeto odločbo. Pogoj je, da ste odločbo že prejeli in ste še znotraj časovnega roka za vložitev pritožbe, po tem takem napišete pritožbo oziroma obrazložitev ter priložite vašo najemno pogodbo. 
  
56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost. 
  
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah tega zakona. 
  
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. 
  
Občinska skupščina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki in občane, ki so organizirano vlagali družbena sredstva v izgradnjo komunalnih objektov in naprav, v skladu z merili po dogovoru iz 61. člena tega zakona. 
  
Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo tudi na naši kontaktni številki 01 280 08 60 ali elektronskem naslovu info@stoja-trade.si
Vaše sporočilo bomo poslali ustreznemu agentu.
Strinjam se, da Stoja Trade d.o.o. uporabi moje osebne podatke za odgovor na moje povpraševanje. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov
Strinjam se, da me Stoja Trade d.o.o. obvešča o novostih in ponudbi. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov.  
Deli na Facebooku
Deli na Twitterju
Pošlji na mail